‘Smart Tooling bijeenkomst dinsdag 6 september 2016’

Afgelopen dinsdag vond de start van het ‘Smart Tooling project’ plaats. Voor de start bijeenkomst mocht gebruik gemaakt worden van de ruimte binnen hogeschool Avans, te Breda.

De startbijeenkomst werd geopend door De Europese subsidieregeling 'Interreg Vlaanderen-Nederland'. De contactpersonen van 'Interreg Vlaanderen-Nederland' bieden hulp aan de betrokkenen in het project. 'Interreg Vlaanderen-Nederland' heeft nader uitleg gegeven over de diverse voorwaarden waar de project-betrokkenen aan moeten voldoen Voort volgend op de presentatie van 'Interreg Vlaanderen-Nederland' werd er een presentatie gehouden door KicMPi. Tijdens de presentatie kwamen de kernwaarden en stappen van het project verder aan bod.

Na de presentaties werd er een rondleiding gegeven door de heer Gunsing van hogeschool Avans. Tijdens de rondleiding werd er verder ingegaan op het projectonderwerp ‘robotica’ en de rol van de hogeschool binnen deze technologie.