Welke projectresultaten zijn er behaald in het Interreg project Smart Tooling?

Project en uitvoering

De oorspronkelijke projectperiode was van september 2016 tot en met augustus 2019.
Wij hebben goedkeuring ontvangen van Interreg om de projectduur van 31 augustus 2019 te verlengen tot en met
30 november 2020.
 

 

1.  Verdeling van het project in deel projecten; UAS, werkplaats, inspectie en cleaning 
2.   Startbijeenkomst (kick-off) van het project
3.   Opstellen use cases per deel project 
4.   Briefingsessies om geinteresseerden te informeren over use cases en deelname voor KMO/MKB bedrijven in project
5.   KMO/MKB bedrijven mogen een voorstel voor deelname inleveren
6.   Selectie KMO/MKB bedrijven om het voorstel te presenteren 
7.   Presentaties KMO/MKB bedrijven en beoordeling door selectie commissie
8.   Uiteindelijk besluit over instroom KMO/MKB bedrijven door stuurgroep 
9.   Gevormde (zogeheten) clusterteams gaan tezamen aan de slag om prototypes en toepassingen te ontwerpen
10. Er wordt aandacht besteedt aan de benodigde competenties van personeel dat gaat werken met robotica innovaties 

 

De organisaties BASF en Dow Benelux hebben aangegeven dat zij als testlocatie willen fungeren. Bepalend is dat zij eindgebruiker zijn van de resultaten van het project.

  • De bedrijfseconomie wordt innovatiever door het stimuleren van bedrijvigheid op gebied van robotica;
  • Het werkgebied van bedrijven in de grensregio wordt vergroot;
  • Het geeft bedrijven toegang tot een breed scala van expertise en infrastructuur;
  • De opgedane kennis wordt breed in de regio verankerd, waardoor nieuwe ontwikkelingen sneller en gemakkelijker tot stand komen;
  • Externe roboticakennis van Universiteit Twente is een directe stimulans voor technologische doorontwikkeling van KMO/MKB bedrijven in de grensregio;

Het inzetten van diverse roboticatoepassingen om op deze wijze technologisch actueel, kostenbesparend en veilig en efficiënt te kunnen werken.

Deelname aan het project

De projectpartner is een volwaardige instelling die, door middel van haar middelen en competenties op het werkgebied van het project, zorgt voor een reële toegevoegde waarde bij de uitwerking van de acties binnen het project.

Daarnaast is er een projectpartner light (PPL) constructie. Vanuit deze constructie is het mogelijk dat organisaties pas later aansluiten, nadat het project is goedgekeurd en loopt, en dat zij kosten inbrengen met minder administratieve lasten. Wel dient het gebruik van deze constructie beperkt te blijven tot situaties waar dit een meerwaarde is voor het project.

De KMO/MKB bedrijven hebben een mogelijkheid gehad om een voorstel in te sturen voor deelname binnen het project. Bepaalde KMO/MKB bedrijven zijn uitgeselecteerd om dit voorstel te presenteren aan de selectie commissie van het project. De selectie commissie heeft op basis van de presentaties een besluit gevormd en advies gegeven aan de stuurgroep. De stuurgroep heeft uiteindelijk bepaald welke KMO/MKB bedrijven mochten instromen. Op basis van het uiteindelijke besluit zijn er, in de periode februari / maart 2017, KMO/MKB bedrijven ingestroomd met een specialisatie in robottechnologie. Zij werken, binnen de hoofdthema's, toe naar het ontwikkelen van robotinnovaties.

Momenteel is het niet meer mogelijk om in te stromen als partner light in dit project. Wel kunt u actief deelnemen aan de verschillende workshops en bestaat er ook de mogelijkheid om deel te nemen aan de verschillende trajecten als actieve organisatie (zonder financiële steun). Dit altijd in overleg met de projectverantwoordelijke.

 

Het is mogelijk deel te nemen aan de bijeenkomsten rondom het project. Indien er interesse is, kunt u via het contactformulier uw gegevens achterlaten en uw interesse voor bijeenkomsten in het bericht vermelden.