Doelstelling

Het project heeft als doel het versterken van de procesindustrie door kostenefficiënter en veiliger te werken. Uit onderzoek blijkt dat er behoefte is aan meer dan 50 concrete robottoepassingen. MKB/KMO ondernemingen hebben de uitdaging om technologische oplossingen samen met kennisinstellingen te ontwikkelen. Hiervoor heeft KicMPi voor het Smart Tooling project KMO/MKB bedrijven en service providers gezocht die samenwerking met kennisinstellingen technologische oplossingen ontwikkelen. Hierbij gaat het om:

- Service providers (grote ondernemingen of KMO/MKB) in het onderhoud van procesindustrie worden als projectpartner light ingeschakeld voor het faciliteren van onderzoek en testen bij asset owners. Voor deze groep is een totaal budget voorzien van € 270.000, waarvan 40% gesubsidieerd wordt.
- KMO/MKB bedrijven worden als projectpartner light ingeschakeld voor de daadwerkelijke ontwikkeling, engineering en bouw van prototypes/proofs of concept. Voor deze groep is een totaal budget voorzien van € 1.400.000, waarvan 50% gesubsidieerd wordt.

Toepassingen

2D robots Coaten en cleanen van grote oppervlaktes zoals tanks, kolommen en torens; Inspectie van oppervlaktes en statische equitment Inspectie en cleaning in besloten ruimtes, zoals tanks, vaten en leidingwerk.
3D robots Ontwikkeling van toepassingen voor inspecties in besloten ruimtes Ontwikkeling van toepassingen voor inspecties van installaties op hoogte zoals leidingen, tankdaken, koeltorens en kolommen Ontwikkeling van toepassing voor inspecties van installaties op hoogte, zoals leidingen, tankdaken, koeltorens en kolommen.
Fixed robots Vaste locatie voor cleaningapplicaties Geautomatiseerde systemen voor inspectie van installatie onderdelen Automatisering onderhoudsactiviteiten in werkplaatsen

Financiers

Interreg V Vlaanderen-Nederland is een programma van de Europese Unie, gericht op grensoverschrijdende samenwerking dat tot doel heeft de innovatie en duurzame ontwikkeling binnen de grensregio versterken en bevorderen. In deze projecten werken bedrijven, bedrijfskoepels, overheden, kennisinstellingen en andere organisaties aan weerszijden van de grens met elkaar samen om tot concrete vernieuwingen te komen. Voor 2014-2020 voorziet Europa voor het programma ruim 152 miljoen euro, uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het Smart Tooling project ontvangt subsidie vanuit Interreg Vlaanderen-Nederland programma.

Projectpartners

Voor het financieel en inhoudelijk projectmanagement van het Smart Tooling project is KicMPi verantwoordelijk gesteld. Binnen het project werken de volgende project partners nauw samen: BASF, Dow Benelux, Impuls, Rewin, BOM, BEMAS, Sirris, Universiteit Gent, Universiteit Twente, Avans Hogeschool.

logo-basf-kleur.jpglogo-avans-kleur.jpglogo-bom-kleur.jpglogo-rewin-kleur.jpglogo-dow-kleur.jpg

logo-sirris-kleur.jpglogo-bemas-kleur.jpglogo-universiteit-gent-kleur.jpglogo-universiteit-twente-kleur.jpglogo-impuls-kleur.pnglogo-kikmpi-kleur.png

Update project Smart Tooling m.b.t. voortgang

Voor de (recente) projectresultaten zie de downloads.