Accerion, 9e plaats MKB Innovatie Top 100 2017

Accerion eindigt op de 9de plaats binnen de MKB Innovatie Top 100

Super-ogen voor mobiele robots
Een robot helemaal zelfstandig laten bewegen. Dát is waar Accerion aan werkt. Een grote stap in die richting is gemaakt. Zij ontwikkelden een speciale sensor waarmee mobiele robots super gemakkelijk kunnen positioneren zonder dat daarbij iets in de omgeving nodig is. De sensor zorgt ervoor dat de robot altijd precies weet waar hij is. De ‘super-ogen’ maken andere hulpmiddelen om te navigeren, zoals magneetjes in de vloer of reflectoren, overbodig.

Vrij bewegen
Mobiele robots met de nieuwe sensor kunnen zich binnen gebouwen én daarbuiten bewegen. Dat is waar de industrie behoefte aan heeft: robots die vrij hun weg kunnen vinden. Zij krijgen een steeds grotere rol bij de productie van goederen, voedsel en bij logistieke processen. De sensor is een enabler voor de snel groeiende bestaande en vooral toekomstige markt van mobiele robots.

Internationale markt
De internationale markt lonkt en ligt voor het Venlose bedrijf zowat om de hoek. Vanaf de Hightech Campus in Eindhoven verhuisden zij naar het hart van de logistieke hotspot van Nederland. Bij de Hannover Messe trokken zij dit jaar veel bekijks en wonnen zij een prijs met hun nieuwe vinding. Accerion heeft inmiddels meerder klanten in Nederland en in de Verenigde Staten.

https://www.mkbinnovatietop100.nl/site/Accerion-Super-ogen-voor-mobiele-...

Text in English below: 

Accerion finishes on the 9th place in the MKB Innovation Top 100

Super-eyes for mobile robots
Allow a robot to move independently. That's what Accerion is working on. A big step in that direction has been made. They developed a special sensor that allows mobile robots to position super easily without the need for anything in the area. The sensor ensures that the robot always knows exactly where he is. The "super-eyes" make other tools for navigating, like magnets in the floor or reflectors, superfluous.

Move freely
Mobile robots with the new sensor can move inside buildings and beyond. That's what industry needs: robots that can freely find their way. They are becoming increasingly important in the production of goods, food and logistics processes. The sensor is an enabler for the fast-growing existing and especially future mobile robot market.

International market
The international market lends itself to the Venlose company just around the corner. From the Hightech Campus in Eindhoven they moved to the heart of the Netherlands logistics hotspot. At the Hannover Messe they attracted a lot of attention this year and won a prize with their new experience. Accerion has now more customers in the Netherlands and in the United States.