Artikel resultaten Smart Tooling project

SMART TOOLS VOOR ONDERHOUD IN DE PROCESINDUSTRIE
RESULTATEN VIJFJARIG VLAAMS-NEDERLANDS PROJECT BEKEND

Asset owners in de procesindustrie willen hun installaties zo betrouwbaar mogelijk en tegen zo laag mogelijke kosten draaiende houden.
Inspectie en onderhoud zijn hierbij onvermijdelijk, maar de regels op het vlak van veiligheid en milieu worden steeds strenger.
Om deze uitdagingen te tackelen, ging het Nederlandse KicMPi de voorbije vijf jaren binnen het 'Smart Tooling'-project op zoek naar innovatieve oplossingen met drones, robotica en smart glasses.
Met het afronden van dit Vlaams-Nederlandse Interreg-project zijn nu ook de resultaten binnen de verschillende deelprojecten bekend.

Lees HIER het volledige artikel over de aanpak, de doelstelling en de bereikte projectresultaten binnen het Interreg project Smart Tooling

Bron: T.I.M. Vakinformatie over technisch onderhoud en NPT procestechnologie Vakinformatie voor de procestechnologen