Briefingsessies Smart Tooling

In de maand november zijn er, vanuit het Smart Tooling project, briefingsessies georganiseerd. De sessies zoomden nader in op de clusterthema’s; cleaning, UAS en inspectie. Ieder clusterthema heeft eigen clusteronderwerpen, namelijk:

Cleaning

  • ‘besloten ruimtes’
  • ‘grote oppervlaktes’

UAS

  • ‘veilig platform’
  • ‘in besloten ruimtes’
  • ‘onderhoudstoepassingen buiten’

Inspectie

  • ‘besloten ruimtes’
  • ‘leidingen’

Briefingsessies

Tijdens de sessies zijn er in totaliteit 75 medewerkers van organisaties aanwezig geweest. Binnen de sessies is er nader ingezoomd op deelname als Project Partner Light (PPL) in het project. Via de PPL constructie is het mogelijk dat organisaties pas later aansluiten. De inzet van de PPL constructie dient beperkt te blijven tot situaties waar dit een meerwaarde is voor het project. Het partnerschap dat het project indient, moet op zichzelf voldoende relevant en competent zijn om het project te dragen.

De organisaties die nadere informatie wilde ontvangen of welke deze sessies hebben gemist, zijn aanwezig geweest op een extra briefingsessie op 6 december jl. Binnen deze sessie is nader ingegaan op het programma Interreg Vlaanderen-Nederland en zijn de clusters inspectie, cleaning, UAS en werkplaats tezamen besproken.

De sessie vond plaats in het gebouw van Agoria, te Antwerpen. Deze briefingsessie werd georganiseerd door Sirris, BEMAS en KicMPi. Bij de briefingsessie in Antwerpen waren 38 mensen van diverse Nederlandse en Vlaamse organisaties aanwezig. De gehele sessie werd gefaciliteerd door Wim Vancauwenberghe werkzaam bij BEMAS. De briefingsessie werd geopend met een presentatie over het programma van Interreg Vlaanderen-Nederland, gepresenteerd door Jan Mol. Om de aanwezigen meer inzicht te geven over het Smart Tooling project, werd inhoudelijk meer vertelt over het project.

Het thema cleaning werd gepresenteerd door Pieter Raes van KicMPi. Sjoerd de Jongh, werkzaam bij Impuls Zeeland, zoomde nader in op het thema inspectie. Daarnaast werd door Walter Broeders van Rewin ingegaan op het thema UAS. Op de eerdere sessies werd het thema werkplaats nog niet eerder besproken. De focus bij deze sessie werd daarom gelegd op dit thema. De presentatie rondom werkplaats werd gegeven door Peter Paulissen, werkzaam bij Sirris.