Debat ''Europese structuurfondsen: meer waard dan je denkt''

Jan Mol is vandaag aanwezig bij het debat ''Europese structuurfondsen: meer waard dan je denkt'' waarbij hij een presentatie zal geven over het europese project ''Smart Tooling''. 

Het middag programma bestaat uit: 

13.30 uur          Ontvangst deelnemers event

13.45 uur          Start structuurfondsenevent – openingswoord door René de Heer, wethouder van Zwolle en woordvoerder VNG

13.50 uur          Presentatie Europese projecten Paul van Kempen, Jim Wiese, Jan Mol, Melinda Loonstra-Buzogány en Rudy-Jan van Zenderen

14.30 uur          Presentatie Lewis Dijkstra, plv. afdelingshoofd directoraat-generaal Regionaal beleid en stedelijke ontwikkeling Europese Commissie, over 7e  Cohesieverslag en de weg naar de beleidsvoorstellen voor de programma’s post 2020

14.55 uur          Start debat toegevoegde waarde van Europese structuurfondsen Anne Mulder (Tweede Kamerlid VVD), Bert Pauli (gedeputeerde van Brabant, woordvoerder IPO), René de Heer, Lewis Dijkstra en Wilbert van de Griendt, directeur Agentschap SZW

15.20 uur          Sluiting door Bert Pauli

15.30 uur          Start netwerkreceptie, borrel

16.00 uur          Einde bijeenkomst