Interreg project Circulair onderhoud start 1 April

In dit project zullen verscheidene publieke en private partners samenwerken, onder leiding van het (Nederlandse) Kennis en innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie (KicMPi) en de Belgian Maintenance Association (BEMAS), om de materiaal-voetafdruk van de procesindustrie in Zuid-Nederland en Vlaanderen te verkleinen en tegelijkertijd economisch voordeel te behalen. 

Via praktijkonderzoek en demonstraties zal worden gezocht naar innovatieve oplossingen voor praktische vraagstukken zoals het voorkomen van reparaties en duurzaam hergebruik van apparatuur. Zo zal gekeken worden naar hergebruik van elektromotoren en transformatoren bij vernieuwing van installaties, het delen van weinig gebruikte onderhoudstools, nieuwe technieken voor reinigen die afvalwater en gebruik van chemische reinigingsproducten drastisch doen verminderen, en zo meer.

Verder zullen nieuwe circulaire verdienmodellen ontwikkeld worden voor de onderhoudsbranche van de procesindustrie. Telkens zal de vraag centraal staan of een oplossing ook economisch levensvatbaar en praktisch uitvoerbaar is voor ondernemingen.

Het project start 1 april 2019 en duurt 3 jaar.

Project partners:

  • Universiteit Gent
  • Oiltanking Terneuzen
  • I.Revitalise
  • Yara Sluiskil
  • HZ University of Applied Sciences
  • Evonik Technical Services ( TS)
  • BEMAS - Belgian Maintenance Association

Totale subsidiale kosten

  • Op een totaal budget van € 1.464.543,46 levert Interreg een bijdrage van € 710.000,00 (48,48%)