MCV symposium - Innovatie & veiligheid

Op donderdagmiddag 7 december 2017 zal er een bijzondere bijeenkomst van het Kennis- en Innovatiecentrum Maintenance Procesindustrie (KicMPi) en de BZW Masterclass Veiligheid zuidwest (MCV) plaatsvinden. In dit symposium worden de leden van beide verenigingen meegenomen in innovatieve ontwikkelingen op het gebied van veiligheid.

MCV/KicMPi Symposium innovatie en veiligheid
7 december 2017
13:45 – 18:00 uur
Bio Base Europe Training Center
Zeelandlaan 2
4538CA Terneuzen

 
We focussen in dit symposium op 3 thema’s:
a. innovatie in opleiding: nieuwe methodieken om kennis, vaardigheden en gedrag rondom arbeidsveiligheid en procesveiligheid effectiever over te brengen;
b. innovatie in onderhoud: toepassing virtual reality, wearable technology en cleaning robots zijn slechts drie van de vele voorbeelden die tot veiliger onderhoudswerkzaamheden leiden;
c. innovatie in procesbeheersing: onder meer blinding wifi, 3D-scan van fabriek en sensortechniek hebben ook in regionale toepassing al hun bijdrage aan procesveiligheid laten zien.
 
Zowel asset-owners als contractorbedrijven hebben de afgelopen tijd gewerkt met innovaties die het stadium van tekentafel en experiment ontgroeid zijn en als pilotproject gereed zijn voor de markt of sinds kort op de markt ook beschikbaar zijn. MCV-leden, KicMPi-leden en ook een aantal andere zeer innovatieve bedrijven uit de regio (Zeeland en Brabant) en van buiten de regio tonen u graag wat mogelijk is en bedrijven delen hun praktijk­ervaringen met u. Ook worden de  knelpunten die toepassing van deze innovaties met zich mee kunnen brengen niet uit de weg gegaan en wordt u uitgedaagd om mee te denken over een effectieve toepassing.

Hoofdlijnen programma, doelgroep en aanmelden

Na een plenaire opening om 14.00 uur en key-note presentaties van onder meer Stefano Stramigioli (hoogleraar advanced robotics) worden er aansluitend in deelsessies per thema een aantal korte presentaties verzorgd waaruit de deelnemers kunnen kiezen. Om 17.00 uur vervolgt het symposium met een ‘marktplein’ waar de bedrijven uit de presentaties zich presenteren, maar ook een aantal andere bijzondere innovaties te bewonderen zijn, onder het genot van een hapje en drankje.
 
Voor dit symposium worden ledenbedrijven van KicMPi en MCV uitgenodigd; het gaat hierbij om zowel de assetowners van risicobedrijven als de contractorbedrijven.
De doelgroep voor dit symposium zijn de directieleden/siteleaders, evenals de VGM-, maintenance-, HRM- en Innovationleaders van de betrokken bedrijven.
 
Het doel van dit symposium is het op een inspirerende wijze bieden van inzicht in de ontwikkelingen van toegepaste innovaties en methodieken bij risicobedrijven die (mede) tot doel hebben om arbeidsveiligheid en procesveiligheid verder te verhogen.
 
Er wordt nog verder gewerkt aan het programma, maar we vragen u nu reeds om de middag in uw agenda te reserveren. De uitnodiging met de definitieve agenda volgt medio november.

U kunt zich nu reeds aanmelden door een mailbericht te sturen aan ganzeman@bzw.nl met als onderwerp 'aanmelding symposium 7 december' onder vermelding van de namen en e-mailadressen van de kandidaat deelnemers. Wanneer er meer dan drie personen per bedrijf worden aangemeld, dan worden in verband met de beschikbare ruimte die personen vooralsnog op de reservelijst geplaatst (daarvan ontvangen zij bericht). 
 
De bijeenkomst is voor leden van KicMPi en MCV gratis toegankelijk. Ook niet-leden kunnen gratis deelnemen aan dit symposium.
Graag tot 7 december a.s.