Oculus Prime Xaxxon

De Xaxxon Oculus Prime-robot wordt gebruikt om het rijden en het corrigeren van het pad van een robot in een olietank te simuleren. Als deze robot in een tank zou rijden, zal hij altijd de eigen weg corrigeren om recht omhoog en recht naar beneden te rijden. De sensoren van de telefoon worden gebruikt als invoer voor het sturen van de robot. Als je een telefoon aan de robot bevestigt, wordt de robot autonoom door een tank gereden. 
Een voordeel is dat ook de hoogte kan worden gedetecteerd door de sensoren van de telefoon.   In deze simulatie moet de robot omhoog rijden wanneer hij naar de camera komt en naar beneden wanneer hij weg beweegt.

Het is een simulatie, omdat de richting van de robot per telefoon wordt afgestemd. De correctie van het pad zou nauwkeuriger zijn als de robot echt in een olietank zou rijden.  Het programma vraagt ​​de hoogte van de olietank, de afstand tussen bewegingen naar boven en naar beneden en het aantal keren dat hij omhoog of omlaag moet rijden.

Het beeldmateriaal is opgemaakt door Avans hogeschool in het kader van het Smart Tooling project. 
Via deze link vindt u aanvullend beeldmateriaal. 

-------------------------------------------------------

 

Using the Xaxxon Oculus Prime robot to simulate the driving and correcting the path of a robot in an oil-tank. If this robot were to drive in a tank it would always correct it's path to drive straight up and straight down. The sensors of the phone are used as input for the steering of the robot, just attaching a phone to the robot would make the robot drive through a tank autonomously. An advantage is that also the height can be detected by the sensors of the phone.

In this simulation, the robot is meant to drive upwards when it is coming to the camera and downwards when it is moving away. It is a simulation because I match the direction of the robot by phone. The correction of the path would be more accurate when the robot were really to drive in an oil-tank.

The program asks the height of the oil-tank, the distance between movements upwards and downwards and the amount of times it has to drive upward or downward.

This visual material is made by Avans hogeschool. 
This link will show you additional visual material.