Pitch

Om te bepalen of zogeheten project partners light een meerwaarde kunnen betekenen in het Smart Tooling project, worden er pitch bijeenkomsten gehouden. In de maand december zijn er drie sessies georganiseerd. Binnen iedere sessie lag de focus op een clusterthema. Zo kwamen de organisaties voor eventuele deelname aan de thema’s UAS, cleaning en inspectie aan bod.

Tijdens de pitches hebben diverse organisaties/bedrijven de mogelijkheid gekregen om concreet te presenteren hoe zij willen deelnemen binnen het project. Hierbij is nader ingezoomd op de eigen organisatie, de diensten/producten, de samenwerking met andere partijen binnen het project en de inzet die men kan bieden. Iedere pitch is gedetailleerd beoordeeld door een selectie comité. Dit aan de hand van een beoordelingsformulier. De scores worden met elkaar vergeleken en op basis hiervan zal door het comité een advies worden uitgebracht.

Voor de organisaties welke niet aanwezig konden zijn op de eerdere pitchsessies wordt een extra sessie georganiseerd. Deze vindt plaats op 6 januari a.s. Op deze dag is het mogelijk een voorstel van bijdrage te presenteren voor een van de thema’s; UAS, cleaning, inspectie of werkplaats.

Heeft u interesse om deel te nemen als PPL, vul dan het bijgevoegde voorstel in. U mag het voorstel sturen naar het emailadres; anouska.vandamme@kicmpi.com

Opeenvolgend krijgt u bericht of u kunt deelnemen aan de pitch op 9 januari of 17 januari a.s.

Voorstel PPL Smart Tooling