Robotica demonstraties

Het gebruik van robotica op het gebied van technische inspectie en onderhoud van kapitaalintensieve infrastructuur is van vitaal belang vanwege de urgentie om de impact op veiligheid en het milieu tot een minimum te beperken.
De ontwikkelingen op dit gebied gaan erg snel.

Zo ook binnen het Smart Tooling project. In dit kader zijn er o.a. demos van diverse robots en Smarttools getoond bij het event dat is georganiseerd door Dow in combinatie met Sprint Robotics.

Dit event heeft laten zien hoe de nabije toekomst van de maintenance er uitziet.