Smart Tooling promo event II

Aanmelden voor het Smart Tooling promo event

Klik voor de aanmelding op de bovenstaande link

Smart Tooling is een project binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen-Nederland. Voor het project Robotica Smart Tooling ontwikkelt Ki<|MPi in samenwerking met partners uit Vlaanderen en Zuid-Nederland, roboticatoepassingen voor maintenance in de procesindustrie.

Het Smart Tooling project is inmiddels op de helft van de projectduur. 
Inmiddels werken er 29 organisaties  samen aan een 7 tal prototypen en toepassingen binnen de verschillende deelprojecten onder de thema's: UAS, werkplaats, inspectie en cleaning.

Door de innovaties welke nu worden ontwikkeld zal het inspecteren en industrieel reinigen aanmerkelijk effectiever en veiliger gerealiseerd gaan worden. Om u te informeren over deze ontwikkelingen organiseren wij het 

Smart Tooling promo event II 
27 september 2018
13.00 uur    -   18.00 uur
Biobase  |   Zeelandlaan 2   |   4538 CA Terneuzen

Programma 
13.00 uur – 13.15 uur
Inleiding over Smart tooling project - Jan Mol (programma manager Ki<MPi) 

13.15 uur – 13.30 uur
Presentatie “Robotica voor inspectie en maintenance: waarom en hoe” - Prof. Dr. Ir. Stefano Stramigioli (professor of advanced robotics) 

13.30 uur – 15.15 uur
Presentaties door projectpartners

  • Unieke wanddiktemeting met drone in besloten ruimte
  • Veilig inspecteren met drones door middel van  afstand controle , Geo fencing en  inspectieplanning
  • Interactieve veiligheidsbril (irisstick) met inspectie software
  • Het toepassen van Cobots voor veilige lekdetectie
  • Semi autonoom navigeren met smart Cleaning crawler voorzien van sensoriek voor vervuilingsmeting
  • Snake robot voor verticale en horizontale leiding inspectie(ook inspectie T stukken)
  • Unieke Inspectie robot voor drukvaten gevuld met vloeistof

15.15 uur – 16.00 uur
Afsluitende forumdiscussie

15.30 – 18.00 uur
- Live robotica demo’s met directe interactie met de ontwikkelaars
  De demo robotica hal ‘Smart Tools'
  Het demo robotica plein ‘Sprint Robotics roadshow’

- Netwerkborrel

-----------------------------------------------------------------

Smart Tooling (information about the event) 

Smart Tooling is a project within the European Interreg Flanders / Netherlands program. In the project Smart Tooling Ki <| MPi developed, in collaboration with partners from Flanders and the South of the Netherlands, robotic applications for maintenance in the process industry.
The Smart Tooling project is half reached right now. Meanwhile, 29 organizations work together on 7 prototypes and applications within the various subprojects under the themes: UAS, workshop, inspection and cleaning. The innovations they developed right now, realize more effectively and safely industrial cleaning and inspection. 

To inform you about these developments, we organize a Smart Tooling promo event II on the 27th september of 2018. 
It starts a 1.00pm and ends at 6pm. 
The location is at Biobase, zeelandlaan 2, Terneuzen 

Program
Introduction about the Smart tooling project - Jan Mol (program manager Ki <MPi)
Presentation about "Robotics for Inspection and Maintance: why and how" - Prof. dr. Dr. Ir. Stefano Stramigioli (professor of advanced robotics)

Presentations by project partners
- Wall thickness measurement with drone in confined space.
- Safe inspection with drones by means of remote control, Geo fencing and inspection planning
- Interactive safety glasses (irisstick) with inspection software
- Cobots for safe leak detection
- Semi-autonomous navigation with smart Cleaning crawler equipped with sensor for pollution measurement
- Snake robot for vertical and horizontal pipe inspection (also inspection T pieces)
- Inspection robot for pressure vessels filled with liquid

- Live robotic demos with direct interaction with the developers
- Networking 
 

Click here to sign up