Vierde INNO-BREAK: Veilig lektesten en lek reduceren

Colin Zegers van ITIS BV zal in deze INNO-BREAK de innovatie projecten van zijn bedrijf toelichten.
ITIS BV beschikt over geavanceerde onafhankelijke testfaciliteiten voor lektesten van afsluiters, warmtewisselaars, vaten en flensverbindingen.

In het Interreg Smart Tooling project heeft ITIS een veilige uitvoering van lekdetectie ontwikkeld m.b.v. collaboratieve robots. De cobot detecteert via een probe de potentiële lekkages van een op druk gezette afsluiter. Indien er een lekkage gemeten wordt, worden de coördinaten van de cobot doorgegeven aan het systeem zodat de exacte plaats, waar de lekkage optreedt, gevisualiseerd wordt. Het doel is om een verhoogde efficiëntie, een betere kwaliteit van de uitvoering en vooral een veiligere werkomgeving voor techniekers te borgen.

Het volgende innovatie project wat ITIS presenteert is het inrichten van een test faciliteit voor seals.

Klik hier om u aan te melden

Na aanmelding ontvangt u te zijner tijd een uitnodiging via de e-mail.
In deze uitnodiging staat een link, zodat u via Hangouts Meet kunt deelnemen aan de sessie.

Graag tot dan!