Presentaties deelproject Smart Tooling

De deelprojecten hebben gepresenteerd aan een select gezelschap, namelijk de stuurgroep van het Smart Tooling Project. 
Tijdens de presentaties is inzage gegeven in de voortgang van het project. 

Deze voortgang is in te zien, via de bijgaande presentaties.